START POLITYKA JAKOŚCI ZAKRES USŁUG POLITYKA PRYYWATNOŚCI KONTAKT
Karolina Kołłątaj LEGE ARTIS

POLITYKA JAKOŚCI

Poprzez Politykę Jakości deklarujemy, że dążymy do spełnienia Państwa potrzeb i oczekiwań.

Polityka Jakości jest najważniejszą częścią naszej stretegii.
Najważniejsi dla nas są nasi Klienci.
Naszym celem jest ich satysfakcja oraz lojalność.
Cel ten realizujemy poprzez zatrudnianie wykwalifikowanego personelu posiadającego niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wysoką kulturę osobistą.
Nie uznajemy kompromisów w kwestii jakości naszej pracy.
Nasza Polityka Jakości oraz wynikające z niej zobowiązania znane są i realizowane przez wszystkich naszych pracowników.

Karolina Kołłątaj - właścicielka


Karolina Kołłątaj

Nazywam się Karolina Kołłątaj. Jestem założycielką i właścicielką firmy Lege Artis świadczącej usługi w zakresie porad prawnych oraz pomocy przy sporządzaniu pism procesowych.

Osobiście zapewniam Państwa, że naszym nardzędnym celem jest jakość świadczonych przez nas usług.

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Firma Karolina Kołłątaj Lege Artis oferuje profesjonalne świadczenie usług dotyczące udzielania porad prawnych oraz opracowania pism procesowych na rzecz Klienta indywidualnego. Usługi te dotyczą zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Świadczone usługi są zawsze indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta. Wszelkie informacje ujawnione w trakcie prowadzenia sprawy są chronione. Oferta skierowana jest do osób chcących oszczędzić czas i pieniądze.
Zakres tematyczny usług świadczonych przez firmę Karolina Kołłątaj Lege Artis:


Prawo cywilne:
Czynności związane z zawarciem lub odstąpieniem od umowy, uznanie za zmarłego, przedawnienie roszczeń , własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania, pozew o zapłatę, elektroniczny pozew o zapłatę.

Prawo rodzinne:
Rozwiązanie małżeństwa, alimenty, pochodzenie dziecka, adopcja, opieka i kuratela, zawarcie małżeństwa, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe:
Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, kolejność dziedziczenia, spadki (przyjęcie i odrzucenie), testament, zapisy i polecenia testamentowe, zachowek, odpowiedzialność za długi, otwarcie spadku, właściwość sądu, niegodność dziedziczenia.

Odszkodowania:
Za wypadek komunikacyjny, poślizgnięcie, upadek, wypadek przy pracy, śmierć osoby bliskiej, szkody z OC, szkody lotnicze, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, uszczerbek na zdrowiu.

Pisma procesowe:
Dokumenty obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania, formą i treścią odpowiadające wymogom formalnym, określonym w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wymienione przykłady to ogólny zakres z danej dziedziny. W przypadku, gdy dany temat nie został wymieniony powyżej, można zadać pytanie w formularzu kontaktowym.
Anonimowość i dyskrecja zapewnione. Państwa zadowolenie jest celem nadrzędnym.


Polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak Karolina Kołłątaj Lege Artis. Poniżej przedstawiamy zagadnienia dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z nimi.


Czym są dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy, że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.


Dane osobowe - jak je zbieramy?

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystają Państwo z naszych usług prawych. Dane osobowe mogą być zapisywane na naszej stronie oraz urządzeniach, które wykorzystują Państwo do korzystania z naszej oferty.


Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Karolina Kołłątaj Lege Artis, w celu uzyskania porady prawnej lub zleceniu sporządzenia pisma procesowego.
W celu przesyłania powiadomień e-mail stanowiącego zapytanie przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail.
W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.


Administratorzy

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych w celu wykonania usługi prawniczej jest Karolina Kołłątaj, właścicielka Karolina Kołłątaj Lege Artis z siedzibą w Warszawie, ul. Duracza 4a/61, 01-892.


Przekazywanie danych

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.


Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych polega na pseudonimizacji. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.


Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas. Jeśli została udzielona zgody na przetwarzanie danych można w każdej chwili ją wycofać, zwracając się do administratora o usunięcie danych osobowych.
Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych,
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


Zgoda

Jeśli chcą Państwo zgodzić się na przetwarzanie przez Karolina Kołłątaj Lege Artis swoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez podmiot Karolina Kołłątaj Lege Artis można w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, zaznaczając dwa okienka stanowiące oświadczenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednak należy pamiętać, iż bez zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiot Karolina Kołłątaj Lege Artis nie będzie mógł świadczyć dla Ciebie usług prawnych.


KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Karolina Kołłątaj Lege Artis
ul. Duracza 4A/61
01-892 Warszawa

NIP: 1182021585
REGON: 366324325

tel.: +48 785 986 906
e-mail: kollatajkarolina@gmail.com
www: www.legeart.pl

Godziny otwarcia: Całą dobę

OŚWIADCZENIA

Mapa dojazdu:
+48 785 986 906